KARTA STAŁEGO KLIENTA

Regulamin „Karty stałego klienta”  obowiązujący w  2020 roku

 w wypożyczalni PPHU COMA Szczerców ul. Praga 44A ;  www.kajakiszczercow.pl

 

  1. Zniżki wynikające z „Karty stałego klienta” obowiązują w danym roku kalendarzowym.
  2. Zniżki dotyczą tylko i wyłącznie danej osoby, która posiada „Kartę stałego klienta”.
  3. „Karta stałego klienta” przysługuje osobie, która wynajęła kajak  2 razy w danym roku, po cenie zgodnej z cennikiem opublikowanym na stronie internetowej www.kajakiszczercow.pl
  4. Osoba, która otrzymała „Kartę stałego klienta” uprawniona jest do 40 % zniżki w stosunku do cennika opublikowanego na stronie internetowej www.kajakiszczercow.pl za wynajem kajaka z osprzętem, w dni powszednie po wcześniejszym uzgodnieniu dostępności kajaków z wypożyczalnią.
  5. W weckendy i święta osoba, która otrzymała „Kartę stałego klienta” uprawniona jest do 40 % zniżki za wynajem kajaka z osprzętem w stosunku do cennika opublikowanego na stronie internetowej www.kajakiszczercow.pl, po wcześniejszym uzgodnieniu dostępności kajaków z wypożyczalnią. Uzgodnienie dostępności kajaków może odbyć się tylko w dniu wypożyczenia od godz. 14.00.
  6. Zniżki nie dotyczą transportu kajaków oraz uszkodzeń lub zgubienia sprzętu.
  7. „Karta stałego klienta” wydawana jest na wniosek klienta.

Wzór „Karty stałego klienta”

KARTA STAŁEGO KLIENTA WAŻNA NA ROK 2020

 

Imię ……………………………………………………Nazwisko ………………………………………………………………

 

Adres ……………………………………………………………………………..

(Pieczęć firmy)

Korzystano z kajaków:

100% 100% Zniżka40% Zniżka40% Zniżka40% Zniżka40% Zniżka40% Zniżka40% Zniżka40% Zniżka40%