KARTA STAŁEGO KLIENTA

Regulamin „Karty stałego klienta” 

 w wypożyczalni PPHU COMA Szczerców ul. Praga 44A ;  www.kajakiszczercow.pl

 

  1. Poniższe zniżki wynikające z „Karty stałego klienta” obowiązują w danym roku kalendarzowym.
  2. Zniżki dotyczą tylko i wyłącznie danej osoby, która posiada „Kartę stałego klienta”.
  3. „Karta stałego klienta” przysługuje osobie, która wynajęła kajak  2 razy w danym roku, po cenie zgodnej z cennikiem opublikowanym na stronie internetowej www.kajakiszczercow.pl
  4. Osoba, która otrzymała „Kartę stałego klienta” uprawniona jest do 40 % zniżki w stosunku do cennika opublikowanego na stronie internetowej www.kajakiszczercow.pl za wynajem kajaka z osprzętem, w dni powszednie po wcześniejszym uzgodnieniu dostępności kajaków z wypożyczalnią.
  5. W weckendy i święta osoba, która otrzymała „Kartę stałego klienta” uprawniona jest do 40 % zniżki za wynajem kajaka z osprzętem w stosunku do cennika opublikowanego na stronie internetowej www.kajakiszczercow.pl, po wcześniejszym uzgodnieniu dostępności kajaków z wypożyczalnią. Uzgodnienie dostępności kajaków może odbyć się tylko w dniu wypożyczenia od godz. 14.00.
  6. W kolejnych latach, klient, który nabył powyższe zniżki ceny, jest od razu uprawniony do 20% zniżki ceny w stosunku do cennika opublikowanego na stronie internetowej kajakiszczercow.pl, w dniach jak wyżej.
  7. Zniżki nie dotyczą transportu kajaków oraz uszkodzeń lub zgubienia sprzętu.
  8. „Karta stałego klienta” wydawana jest na wniosek klienta.